• Volg de Vlielander nu via Facebook

Over Ons

Ontstaan – Verenigd vanuit verzet

Speeltuinvereniging De Vlielander is ontstaan uit verzet. Verzet tegen
woningbouwplannen van de gemeente Bernisse. Burgemeester en
wethouders wilden op het grasveld aan de Ben Goerionstraat/Savornin
Lohmanstraat huizen laten bouwen. Een eerder plan om de boerderij
die daar stond tot buurtcentrum om te bouwen, bleek namelijk te duur.
En het alternatief, een gezondheidscentrum, was ook niet haalbaar. Dus
moesten er huizen komen. Ook al omdat de gemeente, die krap bij kas
zat, daar nog wat aan kon verdienen.

Maar omwonenden maakten daar tijdens twee hoorzittingen bezwaar
tegen. Zij wilden van het veld, dat naar de boer die daar ooit boerde “De
Vlielander” heette, een plek maken waar kinderen en jongeren zich op
een verantwoorde manier konden ontspannen. Het veld was inmiddels
al een geliefd speelveld en de buurt wilde die functie behouden en
versterken. De bewoners waren opvallend eensgezind. Uit een enquête
(met 256 formulieren) bleek dat 97 procent voor het behoud van het
speelveld was. Bovendien meldden zich 32 personen aan om mee te
denken over een nieuwe invulling.

Dat enthousiasme bleef niet bij goede bedoelingen. Op een bijeenkomst
in “Van Ouds ’t Raedthuys” (nu “Blessing”) op 31 januari 1984 werden
vijf werkgroepen in het leven geroepen. Eén ervan, de kerngroep,
ging zich bezighouden met de gesprekken met de gemeente, de
organisatiestructuur en de financiën. Een andere werkgroep nam
de taken inspraak en publiciteit voor haar rekening. De overige drie
werkgroepen gingen de mogelijkheden voor de invulling van het
speelveld onderzoeken.

Na een geslaagd vakantieprogramma in de zomer van 1984 werd
besloten een vereniging op te richten. Op 12 juli gaf de gemeente de
toen nog in oprichting zijnde vereniging het groene licht om het veld
(voorlopig) als speelveld te gebruiken. Ruim drie maanden later, op 25
oktober 1984, vond de oprichtingsvergadering van Speeltuinvereniging
“De Vlielander” plaats, wederom in “Van Ouds ’t Raedthuys”. Tijdens
deze vergadering werd het eerste bestuur gekozen. De rest is
geschiedenis.